Säker by.

SäkerBy är ett projekt för att öka tryggheten, kunskapen och attraktiviteten för boende i byar långt från räddningstjänst, ambulans och polis.
Ett samarbete mellan Brandskyddsföreningen, Räddningstjänsten och Polisen,  finansierat genom Leader Linné Småland.

Mer info Inbjudan Bäckaby