Evenemangskalender

Evenemangskalender för Bäckaby Hembygds- och sockenförening 2020

6-7 Juni      Bäckabygårdens sommarservering
                    Lördag öppnar vi kl 10.00 och stänger 18.00.
                    Söndag öppet kl 14-20.

13 Juni       Bäckabygårdens sommarservering
                    Öppnar för säsongen, öppningstiderna är torsdag-söndag                                   kl 14 – 20.

19 Juni       Midsommarfirande är inställt.
                    Men fiket öppnar 14 och stänger 20.

5 Juli           Sockenvandring kl 14. är inställt.
                    Torpvandring i Gudmunsås. Medtag egen fikakorg.

11 Juli        Bäckabykyrka    är inställt.
                    Musik i sommarkväll start i kyrkan kl 18.

12 Juli        Bäckabykyrka har gudtjänst kl 10.  är inställt.
                    Bäckabysommar servering har öppet kl 11-20.

Vecka         Lieslåtter i Åslatorp hos Sandell. är inställt.
29-31          Alla varmt välkomna med liar och räfsor.
                    Fika bjuder familjen Sandells på i Åslatorp. Tid meddelas senare.

19 Juli        Nygårdskyrkan har gudstjänst kl 10 med Björn Prins.
                    är inställt.
                    Bäckabysommar servering är öppet.

9 Augusti  Bäckabydagen sammanslaget med Öppet hus är inställt.
                   start kl 14, återkommer med tema.
                   Servering med lotter och hemslöjd.

12 Augusti SPF grillkväll start kl 18, med tipspromenad, är inställt.
                   grillning och fika samt sång av Bergskvartetten.

16 Augusti Bäckaby Lymlar är inställt.
                    Ordnar mopedrally.
                    Start i pinnstolsfabriken kl 12, mål på Bäckabygården.
                    Detta är även sista dagen för sommarserveringen.

 

Se även på vår hemsida www.backaby.se
Glöm inte att betala medlemsavgiften till Hembygd och Sockenföreningen
på BG 5276-7142, 100 kr/pers.
Har Ni frågor kring aktiviteterna ring Stefan Hjort 0705 107509

 

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Vuxenskolan