Bäckaby Hembygds- och Sockenförening

2013 slog vi ihop Bäckaby Sockenråd med Bäckaby Hembygdsförening till Bäckaby Hembygds- och Sockenföreningen.

Medlemsavgiften 200 kr per person och år betalar du till föreningens Bankgiro : 5276-7142. Betala senast innan årsmötet.

Obs! Glöm ej att ange namn och vad inbetalningen avser.

Protokoll, yngst överst.

Styrelsemöte 2024-01-23
Styrelsemöte 2023-09-26
Styrelsemöte 2023-03-15
Styrelsemöte 2023-01-16
Styrelsemöte 2022-11-01
Styrelsemöte 2022-06-12
Styrelsemöte 2022-02-23
Styrelsemöte 2022-01-22

Årsmöte 2024

Årsmöte 2023
Årsmöte 2022
Årsmöte 2021
Årsmöte 2020
Årsmöte 2019