Evenemangskalender

Evenemangskalender för Bäckaby Hembygds- och sockenförening 2023

 

Se även på vår hemsida www.backaby.se
Glöm inte att betala medlemsavgiften till Hembygd och Sockenföreningen
på BG 5276-7142, 150 kr/pers.
Har Ni frågor kring aktiviteterna kontakta hembygdsföreningen på backaby.hembygd@gmail.com.

 

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Vuxenskolan