Bäckaby Hembygds & Sockenförening

Bäckaby Hembygds & Sockenförening

Medlemmar och andra intresserade inbjudes till

Årsmöte 2021

Lördagen den 5 juni kl. 15.00 i Bäckabygården.
På grund av gällande restriktioner hålls årsmötet utomhus i trädgården. Ta med stol och paraply.

Program:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare och pressreferent för stämman
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Anteckning av närvarande medlemmar
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Godkännande av kallelsen
 7. Styrelsens årsberättelse med kassaredogörelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av styrelseordförande
 12. Val av 3 styrelseledamöter och 2 suppleanter
 13. Val av ledamöter till de olika sektionerna
  1. Gymmet
  2. Bäckabygården och Plymska
  3. Hembygdssektionen
 14. Val av ansvarig för bokningar
  1. Bäckabygården och Vandrarhemmet 
 15. Val av två revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Framställning från styrelsen eller medlemmarna.
 18. Medlemsavgift för 2022. Avgift nu 100 kr.
 19. Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. På grund av gällande restriktioner får kallelser komma senare.
  1. Vårstädning i trädgården
  2. Sommarservering
  3. Gym
  4. Vandrarhem
  5. Fler förslag.
 20. Övriga frågor.
 21. Välkomnande av nyinflyttade
 22. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 23. Årsstämman avslutas


Årsmötesförhandlingar.

Servering av kaffe och smörgås.

Medtag gärna vinster till lotteriet!

Har du inte betalt medlemsavgiften i Bäckaby Hembygds & Sockenförening?

Betala gärna medlemsavgiften på 100 kr

via bankgiro 5276-7142.

Uppge ditt namn på inbetalningsaviet!!

Information om modernisering av Bäckabygårdens gym.
Bäckabys gym startades 2001 i skolan som ligger bredvid Bäckabygården. Det drevs då av Bäckaby sockenråd, som sedan gick samman med Bäckaby Hembygdsförening till nuvarande Bäckaby Hembygds och Sockenförening.
Ett antal maskiner inköptes begagnade och fler har tillkommit under åren. För ca 10 år sedan flyttades gymmet till Bäckabygårdens andra våning som inreddes för detta. Det har varit populärt med många besökande.
För tre år sedan insåg styrelsen att gymmets maskiner var utslitna. Både mekaniskt och i elektroniken som är inbyggd i många maskiner. Det fanns inte reservdelar att köpa. Valet stod mellan att byta ut maskinerna till nya eller lägga ner gymmet.
Det visade sig att det gick att få bidrag till 68% av kostnaden i länsstyrelsens landsbygdsprogram som finansierades av EU, om Vetlanda kommun samtidigt bidrog med 22%. Offert anskaffades och bidrag söktes. Bidragen beviljades och nu står gymmet utrustat med nya moderna maskiner.
Bäckaby tackar!

__________________________________________________________________________

Information om Harrys borrigg med lokal.
I Bäckaby bodde en man vid namn Harry Johansson. Född 1911 och död 1990. Under åren 1940-1945 byggde han en brunnsborrningsmaskin av linstöttyp. Den användes för brunnsborrning efter vatten. Den kallas numer Harrys borrigg. Efter hans död blev borriggen stående i skogen. På hans gård fanns hans arbetsbod med alla hans verktyg som hörde till borriggen.
År 2013 hittades borriggen svårt rostangripen, och en grupp inom Bäckaby Hembygds och Sockenförening, kallad Bäckaby Lymlar, beslöt att renovera borriggen. I augusti 2014 kunde den renoverade borriggen visas upp, och i augusti 2017 visades den i drift på Motorns dag i Målilla med bod och verktyg. En grupp hade samlat dokumentation om Harry och hans borrigg. Både berättelser, foton och filmer.
Det finns bara en liknande borrigg i Sverige, på Gotland.
Harrys borrigg är en del av bygdens kultur och teknikhistoriahistoria, och det uppstod behov av en lokal där den kan visas och står skyddad.

Genom projektstöd från Länsstyrelsens landsbygdsprogram och Vetlanda kommun och lokala sponsorer har vi byggt en lämplig lokal för borriggen med arbetsbod och dokumentation på Bäckaby Hembygds och Sockenförenings tomt vid Bäckabygården, intill uteserveringen. Där har vi också möjlighet att köra borriggen. Bäckaby Hembygds och Sockenförening är tacksamma för stödet.