Bokning Bäckabygården eller Plymska huset.

För bokning Bäckaby gården, Plymska huset eller ytterligare upplysningar kontakta hembygdsföreningen på backaby.hembygd@gmail.com eller kontakta Linnea Norrlin, använd gärna hennes epost norrlinlinnea@gmail.com eller sms till 076 766 60 24.