Bokning Bäckabygården

För bokning Bäckaby gården och ytterligare upplysningar kontakta hembygdsföreningen på backaby.hembygd@gmail.com eller kontakta Marie Hjort  Tel.: 070 66 22 444.