Bäckabygården

Bäckabygården

Byggdes omkring 1930 som prästgård. Tidigare bodde prästen i Rösås. När det inte längre var aktuellt med egen präst i Bäckaby bildades Församlingshemsstiftelsen, som övertog byggnaden. Den fick då namnet Församlingshemmet.
Församlingshemsstiftelsen uppgick sedan i Bäckaby sockenförening och då ändrades namnet till Bäckabygården.
På bottenvåningen finns lokaler för uthyrning.
Under sommaren är här servering.
I trädgården finns minigolfbanor och boulebana.
På andra våningen finns ett välutrustat gym och ett par rum för hembygdssektionens samlingar.

Årskort till gymmet kan köpas för 700:-
I en uthusbyggnad finns ett hembygdsmuseum.

Bäckabygården och Plymska Huset

Hyr våra lokaler för stora och små sammankomster

Avgifter:
Möten                                                       400 kr/dag

Om städning ej utföres tillkommer 1500:-.

Använda lokaler skall städas d v s
stolar och bord återställas
golven dammsuges och moppas om så erfordras
porslin och glas diskas och ställs in i skåp
sopor sorteras enligt kommunens bestämmelser och lägges i soptunnan vid grindstolparna.

Vid åverkan på lokaler eller inventarier är hyresgästen ersättningsskyldig.

Ingen rökning inomhus!