Bäckaby Hembygds- och Sockenföreningen

2013 slog vi ihop Bäckaby Sockerådet med Bäckaby Hembygdsförening till Bäckaby Hembygds- och Sockenföreningen.

Medlemsavgiften 60 kr per person och år  betalar du antingen direkt till föreningens kassör Stefan Hjort eller via Bankgiro : 5276-7142. Obs! Glöm ej att ange namn och vad inbetalningen avser.